Inspektim i punimeve për ndërtimin e ujësjellësit të fshatit Gjinar, Njësia Administrative Gjinar

 • Inspektim/kontroll
 • 28/01/2023
 • 11:00
 • Fshati Gjinar
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Gjinar
 • Gledian Llatja
 • Kryetari i bashkise
 • Deputet i zones, Administratorë i Njesisë, Administratori i Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan
 • Po
 • Po
 • Arjola Memetaj
 • Gledian LLatja