Fushatë ndërgjegjësuese e cila ka në fokus informimin e fëmijëve dhe mësuese mbi përdorimin e duhur të teknologjisë, duke pasur si prioritet kryesor sigurinë e këtyre grupëmoshave. Mjeti kryesor i fushatës është aplikacioni i krijuar enkas “Syri Vëzhgues”, i cili përmes kuiceve dhe lojërave të ndryshme argëton dhe mëson se si të ruhet privatësia gjatë lundrimit në internet. Projekti ka marrë miratimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe do shtrihet në 10 shkolla 9-vjeçare të Bashkisë Tiranë. Në orët e përcaktuara stafi i AMK-së do të ndërveprojë me nxënësit dhe mësuesit.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 06/02/2023
 • 09.00
 • Shkollat Pjeter Budi 6 -10 Shkurt 2023 Jordan Misja 13-17 Shkurt 2023 Jeronim De Rada 20-24SHkurt 2023 Kosova 27 Shkurt - Mars 2023 Servete Maci 6-9 Mars 2023 Misto Mame 16 - 17 Mars 2023 Fan Noli 20-23 Mars 2023 Hoxha Tahsin 24-28 Mars 2023 Edith Durham 29-31 Mars 2023 1 Maji 3-5 Prill 2023
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Te ndryshme sipas vendodhjes se shkollave.
 • Elisa Tershana, Sonila Marku, Ermela Karamani, Denisa Seferi
 • Përgjegjës Sek. Projekteve AMK, Specialist AMK, Specialist AMK, Specialist AMK
 • Nxënësit e shkollave të përfshirë në projekt
 • Jo
 • Jo
 • Stanela Kostallari, Drejtor Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Mediat
 • Stanela Kostallari, Drejtor Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Mediat