Takimi do të zhvillohet nisur nga shqetësimet që kanë paraqitur pranë Institucionit të Prefektit subjekte që prodhojnë ambalazhe plastike në përputhje me legjislacionin në fuqi si dhe me qëllim koordinimin e punës dhe njohjen me problematikat e konstatuara.

 • Tryezë diskutimi
 • 27/01/2023
 • 12:00
 • Ne Prefekturën e Qarkut Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Përfaqësues të Task-Forcës për qeset plastike dhe drejtuesit e Policive Bashkiake të Qarkut
 • Po
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm