Mbledhja e pemeve ne bashkepunim me komunitetin ne fshatin Gostime, NJA Gostime

 • Inspektim/kontroll
 • 21/01/2023
 • 16.00
 • Kendi i ri i Lojrave per femije Gostime, NJA Gostime
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Gostime
 • Andis Salla
 • Kryetari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administrator i njesise, Komuniteti
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka, Sekretari i Pergjithshem
 • Florenc Doka, Sekretari i Pergjithshem