Inagurim i Shkolles “Beqir Sade” Selite, pas rikonstruksionit

 • Inagurim
 • 25/01/2023
 • 11.00
 • Selite, NJA Mollas
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Mollas
 • Andis Salla
 • Kryetari i Bashkise
 • Andis Salla, administratori njesise/ komunitet
 • Po
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka