Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit lidhur me Programin Vendor të Punës së Denjë 2023-2026, mes Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, organizatat e nënshkruara të punëdhënësve dhe punëtorëve dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO), e përfaqësuar nga Zyra Ndërkombëtare e Punës me qëllim bashkëpunimin për të promovuar dhe avancuar punën e denjë në Shqipëri.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 23/01/2023
 • 13.00
 • Hotel Plaza
 • Shqipëri
 • Tirana
 • Tirane
 • 2
 • Delina Ibrahimaj
 • Minister
 • 1. Mrs. Delina Ibrahimaj, Minister - MFE 2. Mr. Luan Bregasi, President - Biznes Albania 3. Mr. Gezim Kalaja, President - BSPSH 4. Mr. Kol Nikollaj, President - KSSH 5.Mr. Markus Pilgrim, ILO DWT/CO 6. Mrs. Fiona McCluney, UN Resident Coordinator in Albania
 • Po
 • Jo
 • Ina Buli, Keshilltar
 • Mimoza Dhembi, Sekretar i Pergjitheshem, i komanduar