Ceremonia e certifikimit të  tre  vlerësuesëve të arsimit në Zyrën Vendore Arsimore Elbasan.

 • Tjetër
 • Ceremoni certifikimi
 • 27/01/2023
 • 14.00
 • Qendra Kulturore e Fëmijëve Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Znj. Evis Kushi | Z. Gerti Janaqi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Drejtor i Përgjithshëm i ASCAP
 • Z. Znj. Evis Kushi, Z. Gerti Janaqi, vlerësuesit.
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS