Tryeze diskutimi e Ministres së Arsimit dhe Sportit  me drejtorët e shkollave speciale në vend për të diskutuar mbi arritjet dhe veshtirësite e hasura.

 • Tryezë diskutimi
 • 20/01/2023
 • 10.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Znj. Evis ushi, drejtorë të shkollave
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS