Ministri i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes ne kuader te fushes se vet te pergjegjesise do te zhvilloje nje takim me Dhomen e biznesit Shkoder si dhe me anetaret e kesaj dhome per te diskutuar per problematikat,funksionimin dhe ceshtje te lidhura me kete tematike.

 • Tryezë diskutimi
 • 24/01/2023
 • 12:00
 • Golden Palace, Bulevardi Skenderbeu,Shkoder
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Edona Bilali
 • Minister
 • Shkelqim Kopliku, Dhoma e tregtise dhe industrise Shkoder
 • Po
 • Jo
 • Ema Vakeflliu , Asistent i Ministrit
 • Manushaqe Gojka, Drejtor Kabineti