Në shkollën “ Hasan Vogli” do të bëhet prezantimi i udhëzuesit të ri për keshillimin e karrierës për nxënësit e shkollave 9-vjecare.

 • Tryezë diskutimi
 • 17/01/2023
 • 11.00
 • Shkolla "Hasan Vogli", Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • z. Gerti Janaqi
 • Drejtor i Përgjithshëm i ASCAP
 • Z. Gert Janaqi, nxënës dhe mësues
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS