Nënshkrohet marreveshja midis Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Ministrisë të Arsimit dhe Sportit për projektin e shtrijes të futbollit në disa shkolla .

 • Tjetër
 • Nenshkrim marreveshje
 • 16/01/2023
 • 10.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranw
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Evis Kushi | Z. Amando Duka
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Presidenti i FSHF
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit, Presidenti i FSHF, staf i i MAS dhe FSHF
 • Po
 • Jo
 • Nebi Ganellari
 • Erzen Tola