Inspektim i rikonstruksioni i Muzeut Etnografik Kavaje 

 • Inspektim/kontroll
 • 23/01/2023
 • 10:00
 • Lagjja nr. 6 Muzeu Etnografik Kavaje
 • Shqipëri
 • Tirane
 • kavaje
 • Kavaje
 • Ska
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Kultures, Drejtori i Kabinetit
 • Kryetari i Bashkise, Drejtoei i Kabinetit, Drejtori i Kultures
 • Jo
 • Po