Bashkia Gramsh ne bashkepunim me institucionet e tjera vendore dhe nxenesit e shkollave, do zhvillojne nje aktivitet ndergjegjesues per pastrimin e rrugeve kryesore dhe lulishtet e qytetit.

  • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
  • 20/01/2023
  • 13:00
  • Rruget dhe lulishtet e qytetit.
  • Klodian Taçe
  • Kryetar Bashkise Gramsh
  • 200
  • Po
  • Po