Me rastin e 103 vjetorit te Kongresit te Lushnjes do te zhvillohet Vizita e Presidentit te Republikes ne shtëpine ku u mbajt ky Kongres.

  • Tjetër
  • Pervjetor
  • 21/01/2023
  • 10:00
  • Shtepia ku u mbaj kongresi
  • Presidenti RSH-se Z. BAjram BEGAJ
  • Presidenti RSH-se
  • Media + te ftuar
  • Po
  • Po