Aktivitet ndergjyqesues mbi mbajtjen paster te territorit shoqeruar me demostrim ne pastrimin e nje ambienti publik.

  • Tjetër
  • Aktivitet ndergjyqesues mbi mbajtjen paster te territorit
  • 13/01/2023
  • 10:00
  • Zonat e mbrojtura, territori i qarkut Lezhe
  • Ilir Ndoka
  • Sekretari i Pergjithshem
  • Punonjesit e administrates ne nivel vendor
  • Jo
  • Po