Nëse nuk jeni i regjistruar, kontakto në adresën e-mail: aktivitete@kqz.gov.al