Author: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Dhënia e “Medaljes së Artë” nxënësve të shkëlqyer në vite që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë me rezultate të shkëlqyera në vitet shkollore 2018-2019, 2019-2020.

Dhënia e “Medaljes së Artë” nxënësve të shkëlqyer në vite që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë me rezultate të shkëlqyera në vitet shkollore 2018-2019, 2019-2020.QËLLIMI: Promovimi i nxënësve maturantë, të cilët në...

Read More

Dhënia e “Medaljes së Artë” nxënësve të shkëlqyer në vite që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë me rezultate të shkëlqyera në vitet shkollore 2018-2019, 2019-2020.

Dhënia e “Medaljes së Artë” nxënësve të shkëlqyer në vite që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë me rezultate të shkëlqyera në vitet shkollore 2018-2019, 2019-2020.Promovimi i nxënësve maturantë, të cilët në përfundim të...

Read More

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content