Author: Bashkia Shkodër

Inspektim punimesh

Inspektim punimesh në rrugën e varrezave, Berdicë e Mesme. Data: 02/03/2021 Ora: 10.00 Vendi i Zhvillimit: Rruga e varrezave, Berdicë e Mesme. Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë Shkodër, Administratori, Përfaqësues të tjerë...

Read More

Inspektim punimesh

Inspektim punimesh rruga pranë Korpusit, Shkodër. Data: 01/03/2021 Ora: 12.00 Vendi i Zhvillimit: Rruga pranë Korpusit, Shkodër. Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë Pjesëmarrësit: Pjesmarrës të...

Read More

Inspektim punimesh

Inspektim punimesh rruga pranë Servis Jubani, Shkodër. Data: 01/03/2021 Ora: 11.00 Vendi i Zhvillimit: Rruga pranë Servis Jubani, Shkodër. Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë Pjesëmarrësit:...

Read More

Inspektim punimesh

Inspektim punimesh rruga e fshatit Shtoj, NjA Rrethina. Data: 01/03/2021 Ora: 10.00 Vendi i Zhvillimit: Rruga e fshatit Shtoj, NjA Rrethina. Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë Shkodër, Administratori, Përfaqësues të tjerë...

Read More

Inspektim punimesh

Inspektim punimesh në rrugë Safet Hoxha, Shkodër. Data: 25/02/2021 Ora: 11.00 Vendi i Zhvillimit: Rruga Safet Hoxha Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë Pjesëmarrësit: Përfaqësues të...

Read More

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content