Author: Bashkia Shkodër

Supërgratë e qytetit tim!

Aktivitet me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Data: 08/03/2021 Vendi i Zhvillimit: Salla e Këshillit Bashkiak Shkodër Folësit kryesorë: Përfaqësues të Bashkisë, të Këshillit Bashkiak. Pjesëmarrësit: Pjesmarrës të...

Read More

Inspektim punimesh

Inspektim punimesh në rrugën Oblike – Velinaj – Alimetaj, loti IV, NjA Ana e Malit, Shkodër. Data: 06/03/2021 Ora: 13.00 Vendi i Zhvillimit: Rruga Oblike - Velinaj - Alimetaj, NjA Ana e Malit. Folësit kryesorë:...

Read More

Mbjedhje peme dekorative

Mbjedhje pemë dekorative në oborrin e shkollës At Gjon Karma dhe oborrin e shkollës Zef Jubani në NjA Guri i Zi, Shkodër. Data: 10/03/2021 Ora: 11.00 Vendi i Zhvillimit: Shkolla At Gjon Karma dhe shkolla Zef Jubani në NjA Guri i...

Read More

Inspektim punimesh

Inspektim punimesh në blloqet e banimit Europa. Data: 04/03/2021 Ora: 14.00 Vendi i Zhvillimit: Blloqet e banimit Europa, Shkodër. Folësit kryesorë: Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë Pjesëmarrësit: Pjesmarrës të...

Read More

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content