Tryeze diskutimi

Diskutim dhe kominikim me komunitetin ddhe femijet ne prezencen e Perfaqesuesve te UNICEF Lloji i Aktivitetit: Tryezë diskutimi Data:: 24/03/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Peshkopi Shteti: Shqipëri Qarku: Diber Bashkia: Diber Njësia Administrative: Peshkopi...

Takim

Takim me perfaqesues te UNICEF ne Bashkine Diber Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim me perfaqesues te Unicef Data:: 24/03/2023 Ora:: 09:00 Vendi i Zhvillimit:: Bashkia Diber Shteti: Shqipëri Qarku: Diber Bashkia: Diber Njësia Administrative: Peshkopi Folësit...

Takim ne Ambasaden Japoneze

Nenshkrimi i kontrates per projektinne permiresimin e sherbimeve per Menaxhimin e integruar te Mbetjeve. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Nenshkrimi Kontrate Data:: 22/03/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Tirane Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Tirane...

Aktivitet

Aktivitet per vleresimin e figurave sportive Lloji i Aktivitetit: Aktivitet ndërgjegjesues/informues Data:: 16/03/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Peshkopi Shteti: Shqipëri Qarku: Diber Bashkia: DiberDib Njësia Administrative: Pesh Folësit kryesorë:: Rahim Spahiu...

Takim

Takim me banoret e Lagjeve te Qytetit per problematikat e rrugeve te lagjeve dhe fasadat per pallatet. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim me banoret e Lagjeve te Qytetit. Data:: 15/03/2023 Ora:: 16:00 Vendi i Zhvillimit:: Njesia Administrative Peshkopi Shteti:...