Ne kuader te projektit ”GAMES” per promovimin e burimeve te rinovueshme dhe eficensen e energjise ne zonen e Bashkise Dropull

Pershendetje,Ne kuader te projektit ”Games” per promovimin e burimeve te rinovueshme dhe eficensen e energjise ne zonen e Bashkise Dropull perfaqesuesit e grupit te projektit pjesmarres ne kete takim do te jene Z....

Read More