Aktivitet me rastin e Ditës së Dëshmorëve

 • Tjetër
 • Aktivitet historik
 • 05/05/2023
 • 10:00
 • Sheshi qëndror i qytetit
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Rajmonda Balilaj | Antoneta Dhima | Novrus Toska
 • Kryetare e Bashkisë | Deputete e Kuvendit | Kryetar i Organizatës së Familjeve të Dëshmorëve
 • Kryetare e Bashkisë, Deputetet e Kuvendit sipa dëshirës, Oraganizata e Familjeve të Dëshmorëve
 • Jo
 • Po
 • Lindita Qallija, Drejtore e Drejtorisë së Arsimit
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm