Aktivitet perkujtimor me rastin e 50 vjetorit te revoltes se spacit, ndergjegjesues per publikun.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 04/05/2023
 • 11:00
 • Salla ‘’Musine Kokalari” ne bibilioteken e Autoritetit, garnizoni "Skenderbej", rruga e dibres
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 4
 • Gentiana Sula | Gjergj Marku | Mirela Sinani | Femi Sufaj
 • Kryetare e institucionit | Anetari i institucionit | Studiuese | Nëndrejtor i Përgjithshëm i burgjeve
 • Alfred Duka, Halit Shqarthi
 • Po
 • Jo
 • Selami Zalli, Drejtor i Drejtorise se Informacionit
 • Selami Zalli, Drejtor i Drejtorise se Informacionit