Bashkëbisedim me petagogë të Universitetit Politeknik të Tiranës

 • Tjetër
 • Bashkëbisedim
 • 28/04/2023
 • 14.00
 • Universiteti Politeknik i Tiranës
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Andrea Maliqari
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit | Rektori i UPT
 • Znj. Evis Kushi, Z. Andrea Maliqari, petagogë
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS