Aktivitet i nxënësve të Shkollës Meleq Gosnishti

 • Tjetër
 • Aktivitet artistik
 • 26/04/2023
 • 13:30
 • Pallati i Kulturës Patos
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Lindita Mali | Bujar Muçaj | Lindita Qalliaj
 • Përgjegjëse e Pallatit të Kulturës | Shkrimtar | Drejtore e Arsimit
 • Nxënësit e Shkollës Meleq Gosnishti dhe mësuesit
 • Jo
 • Po
 • Lindita Qallija, Drejtore e Drejtorisë së Arsimit
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm