Kontroll i punimeve ne Njesine Administrative Pirg

 • Inspektim/kontroll
 • 23/04/2023
 • 17.00
 • Njesia Administrative Pirg
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Pirg
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike