Seance Plenare

 • Tjetër
 • Seance Plenare
 • 20/04/2023
 • 10:00
 • Parlamenti
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Deputetë dhe Ministra
 • Deputetë dhe Ministra
 • Deputet, Ministra dhe Media.
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem