Garë vrapimi midis nxënësve të shkollave 9-të vjeçare të qytetit

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv
 • 21/04/2023
 • 13:30
 • Shëtitorja Republika
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Manushaqe Lamaj | Zamira Velçani
 • Drejtore e QKF | Drejtore e ZVA
 • Stafi i Drejtorisë së Arsimit dhe QKF
 • Jo
 • Po
 • Manushaqe Lamaj Drejtore e QKF
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm