Konferenca e Investimeve WB6 CIF zhvillohet në Hanover, Gjermani dhe AIDA është e ftuar të marrë pjesë. Kjo konferencë mbledh bashkë investitorë evropian, duke e vënë theksin në Ballkanin Perëndimor dhe gjithashtu ofron informacion mbi Tregun e Përbashkët Rajonal. Konferenca fokusohet në prezantimin e avantazhit krahasues të rajonit WB6 krahasuar me destinacionet e tjera të investimeve.

 • Tjetër
 • Konferencë Ndërkombëtare
 • 19/04/2023
 • 09:00
 • Hanover
 • Shtet tjetër
 • Gjermani
 • -
 • -
 • Mileva Meksi, Drejtor i Drejtorisë së Investimeve, AIDA | Sara Zotaj, Përgjegjës sektori i Investimeve dhe Aftercare, AIDA
 • Jo
 • Jo
 • Meril Canameri, Specialist | Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analizë
 • Sokol Nano, Drejtor Ekzekutiv