Inspektim i punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 18/04/2023
 • 11:00
 • Njësia Administrative Zharrëz
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • zharrëZ
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Kryetare e Bashkisë, Stafi i Drejtorisë së Bujqësisë, dhe Deputetët e Kuvendit sipas dëshirës
 • Jo
 • Jo
 • Orges Golloshi, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm