aktiviteti për zhvillimin e fushatave ndërgjegjësuese mbi denimet alternative dhe masat alternative te shmangies nga ndjekja penale

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 18/04/2023
 • 14:00
 • gjimnazi "Naim Frasheri" Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Arlinda Lisha
 • Specialiste e Degës Territoriale të Shërbimit të Provës Durrës
 • Arlinda Lisha, Specialiste e Degës Territoriale të Shërbimit të Provës Durrës
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani, Drejtor
 • Ervin Hoxha, Drejtor i Pergjithshem