Bashkëpunim institucional në lidhje me kontrollet që realizohen nga AKU për farmacitë bujqësore

 • Tryezë diskutimi
 • 18/04/2023
 • 13:00
 • Zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj Jolanda Shtini | Znj. Elda Cuka | Z. Tommy Kola
 • Drejtoreshë e Drejtorisë së Vlerësimit të Riskut | Përgjegjëse Sektori i Koordinimit të Kontrollit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore | Përgjegjës Sektori i Komunikimit të Riskut dhe Ndërgjegjësimit të Operatorëve të Biznesit
 • Përfaqësues nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit