Inspektim punimesh ne disa segmente rrugore ne territorin administrativ te bashkise (Shtrime me asfalt)

 • Inspektim/kontroll
 • 17/04/2023
 • 09:00
 • Roskovec dhe ne njesite administrative
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec, Kuman, Kurjan, Strum
 • Z. Arben Duka
 • Pergjegjes i sektorit te zbatueshmerise se investimeve
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe te firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec