Inspektim i punimeve ne Ujesjellesin e Razmes

 • Inspektim/kontroll
 • 18/04/2023
 • 10:00
 • Razem
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Malesi e Madhe
 • Shkrel
 • Tonin Marinaj
 • Kryetar Bashkie
 • Kryetari i bashkise, Drejtori i ujesjellesit, mbikqyres te punimeve, punetore
 • Jo
 • Jo
 • Arban Gjoka
 • Arban Gjoka - Jurist