Drejtoria e Infrastrukturës dhe Shërbimeve inspekton punimet në rehabilitimin e rrugës të fshatin Kujtim, Njësia Administrative Suç, Bashkia Klos.

 • Inspektim/kontroll
 • 17/04/2023
 • 08:00
 • Fshati Kujtim, Njësia Administrative Suç
 • Shqipëri
 • Dibër
 • Klos
 • Suç
 • Jetmir Dedolli
 • Drejtor i Infrastrukturës dhe Shërbimeve
 • Jetmir Dedolli, Bledar Stafalla
 • Jo
 • Jo
 • Flamur Mira, Sekretar i Përgjithshëm
 • Flamur Mira