Finalja e basketbollit ndermjet shkollave te qarkut Durres

 • Tjetër
 • aktivitet sportiv
 • 16/04/2023
 • 15:00
 • Durres, Pallati i Sportit "Ramazan Njala"
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Nxenes te shkollave pjesemarrese ne aktivitetin sportiv, mesues etj
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka