Pjesemarrje ne finalen e volejbollit për vajza dhe djem për shkollat 9-vjecare dhe të mesme të qarkut Gjirokastër në kuadër të projektit “Ekipet sportive në shkolla”

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv
 • 16/04/2023
 • 11:00 - 18:00
 • Pallati i Sportit, Gjirokastër
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Z. Edi Rama | Znj. Bora Muzhaqi, | Znj. Evis Kushi
 • Kryeminister | Minister Shteti per Rinine dhe Femijet | Minister i arsimit dhe sportit
 • Kryeministri, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, i deleguari politik i qarkut, Kryetarët e Bashkive të qarkut të ekipeve fituese, përfaqësues nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, fëmijët dhe të rinjtë e ekipeve sportive, prindër, trajnerë, specialistë të federatave të basketbollit
 • Po
 • Po
 • Arlinda Topciu, Drejtor i Kabinetit MSHRF
 • Arlinda Topciu, Drejtor i Kabinetit MSHRF