Aktiviteti zhvillohet me 6 shkolla te ZVA Maliq, pjese e programit kombetar te Ministrise se Arsimit dhe Sportit, “Art, Zeje, Sport”, ne zbatim te udhezimit te rishikuar nr. 5518/8 prot. date 1.12.2022, per “Programin Kombetar, Art, Zeje dhe Sport”. ZVA Maliq ne bashkepunim me shkollat organizon panairin dhe aktivitetin artistik me punime dhe krijime te nxenesve ne kuader te ketij programi.

 • Tjetër
 • Aktivitet artistik
 • 13/04/2023
 • 10:30 AM
 • Lulishtja ne qender te qytetit Maliq
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Maliq
 • Gentiana Drabo | Vinjola Rota | Gezim Topciu
 • Drejtore e Zyres Vendore Arsimore Maliq | Drejtore e Drejtorise Rajonale te Arsimit Korce | Kryetar i Bashkise Maliq
 • Perfaqesues te DRAP Korce, Bashkise Maliq, mesues, nxenes, prinder
 • Po
 • Po
 • Mariana Thomo, Specialiste e Kurrikules prane Zyres Vendore Arsimore Maliq
 • Gentiana Drabo, Drejtore e Zyres Vendore Arsimore Maliq