Takim sensibilizues me gjimnazin “Themistokli Gërmenji” Ky takim synon që të njihen nxënësit me rolin e Shërbimit të Provës, llojet e dënimeve alternative që parashikon Kodi Penal dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur. Të njihen të rinjtë me masën alternative të shmangies nga ndjekja penale, si dhe roli që ka Shërbimi i Provës në dhënien dhe zbatimin e masës alternative të shmangies.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 19/04/2023
 • 10:00
 • gjimnazi "Themistokli Gërmenji" Korçe
 • Shqipëri
 • Korçe
 • Korçe
 • Korçe
 • Kiço Koço | Xhensila Trebicka
 • Drejtor i Deges Territoriale te Sherbimit te Proves Korçe | Specialiste e Deges Territoriale te Sherbimit te Proves Korçe
 • Kiço Koço, Xhensila Trebicka, dhe nxenes te gjimnazit "Themistokli Gërmenji"
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani, Drejtor
 • Ervin Hoxha, Drejtor i Pergjithshem