Prezantim i draft projekt konceptit te rijetezimit/muzealizimi i burgut te Spacit dhe plani menaxhimit

 • Tjetër
 • Prezantim
 • 12/04/2023
 • 13:15
 • Ministria e Kultures
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • nr.4
 • Elena Mamani
 • projektues CHwb
 • Minister i Kultures Elva Margariti, Elena Mamani- projektues CHwb, Mirian Bllaci- projektues CHwb, Zv.Ambasadore e Suedise ne Tirane- Donator, Klesta Qirici- Drejtor i pergjithshem i IKTK, Erindi Angjeliu- Keshilltar i Ministrit te Kultures
 • Jo
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem