Vizite studimore me grate artizane ne Kosove

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 13/04/2023
 • 12:00
 • Kosove
 • Shqipëri
 • Kosove
 • Kosove
 • Kosove
 • Znj.Majlinda Bufi
 • Kryetare e Bashkise Roskovec
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe gra artizane
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec