Takim me banore te komuniteteve Rome te qytetit.
Takim me banore te komuniteteve Egjiptian te qytetit.
Per te diskutuar rreth problematikave te ndryshme etj.

 • Tryezë diskutimi
 • 10/04/2023
 • 18:00
 • Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)