Pjesemarrje ne finalen e basketbollit për vajza dhe djem për shkollat 9-vjecare dhe të mesme të qarkut të Durrësit në kuadër të projektit ekipet sportive në shkolla

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv
 • 14/04/2023
 • 11:00 - 18:00
 • Pallati i Sportit, Goga Basket, Fllakë
 • Shqipëri
 • Durrës
 • Durrës
 • Durrës
 • Z. Edi Rama | Znj. Bora Muzhaqi, | Znj. Evis Kushi,
 • Kryeminister | Minister Shteti per Rinine dhe Femijet | Minister i arsimit dhe sportit
 • Kryeministri, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, i deleguari politik i qarkut, Kryetarët e Bashkive të qarkut të ekipeve fituese, përfaqësues nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, fëmijët dhe të rinjtë e ekipeve sportive, prindër, trajnerë, specialistë të federatave të basketbollit
 • Po
 • Po
 • Arlinda Topciu, Drejtor i Kabinetit MSHRF
 • Arlinda Topciu, Drejtor i Kabinetit MSHRF