Minitorimi i masave per mbarevajtjen e Sezonit Turistik Veror 2023.
Realizimi i detyrave sipas Institucioneve.
Problematikat e dala gjate kesaj periudhe dhe sugjerimet per zgjidhjen e tyre.

 • Tryezë diskutimi
 • 06/04/2023
 • 10:00
 • Salla e mbledhjeve Institucioni i Prefektit te Qarkut Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Valbona Zylftari | Tefta Gojka
 • Prefekti i Qarkut | Pergjegjes i Sektorit te Monitorimit te Kompetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara.
 • Valbona Zylyftari,Donald Molishti,Luciano Bojaxhiu,Xhanina Kushova,Sara Satka,Sybi Shehu,Leonora Bebi,Petraq Picinane,Emanuela Garuli,Fatos Nako,Jurgen Pushi,Perfaqesues nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.
 • Jo
 • Jo
 • Redin Kusta (Sekretar i Pergjithshem)
 • Redin Kusta (Sekretar I Pergjithshem)