Kupa e Gjitheperfshirjes (është një iniciativë e të rinjve që mbështesin praktika të gjithë përfshirjes përmes sportit, të ftuar gjithë Shoqatat, Klubet Sportive dhe shkollat e mesme të marrin pjesë me ekipin e tyre të unifikuar në aktiviteitin e Basketbollit 3×3)

 • Tjetër
 • Event sportiv
 • 08/04/2023
 • 17.00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem