Aktivitet ne sheshin Selamlliku Berat, Mangalemi me Drita

 • Tjetër
 • Aktivitet Argetues
 • 15/04/2023
 • 19:00-23:00
 • Sheshi "Selamlliku"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)