Takim me pensioniste te lagjjes Uznove, me grate e zones, me qytetare perfitues te bonusit te rikonstruksionit, banire te zones “Cekin”, ku jane kryer punime ne infrastrukturen rrugore, etj.

 • Këshillim
 • 07/04/2023
 • 12:00
 • Lagjja "Uznove"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni nr. 3
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)