Urim me rastin e Pashkes Katolike

 • Tjetër
 • Urim
 • 09/04/2023
 • 08:30
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka