Kryetari i bashkisë do të zhvillojë një takim me banorë të fshatit Belorta.

 • Tjetër
 • Takim
 • 05/04/2023
 • 14:30
 • Belorta
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Bulgarec
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Administratori i njësisë administrative Bulgarec, banorë të fshatit.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji