Perfundimi i rruges ne fshatin Sharrdushk (Pjeç)- Kryevidh

 • Tjetër
 • 06/04/2023
 • 09:00
 • Kryevidh
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Rrogozhine
 • Kryevidh
 • -
 • -
 • Kryetari i Bashkise, Deputeti i zones, Nenkryetari, Drejtori Politikave Urbane, Administratori i Njesise Kryevidh.
 • Jo
 • Po
 • Ardit Halili, Specialist Jurist
 • Elton Sula, Sekretar i Pergjithshem